Περί διαλόγου γενικώς, διαπολιτισμικού ειδικώς

Το πολιτισμικό μωσαϊκό αποτελείται από διάφορες μορφές πιστής, φιλοσοφίας ζωής και κοσμοθεωρίας.

Σήμερα οι κοινωνίες μας δεν κινούνται πλέον σε ένα εθνικά περιορισμένο περιβάλλον, αλλά σε πολυπολιτισμικό. Φόβος, προκαταλήψεις και παρεξηγήσεις μπορούν να είναι το αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση, κάποιες ομάδες συνανθρώπων μας περιθωριοποιούνται, γίνονται θύματα διακρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιέρωσε το 2007 στην Ισότητα Ευκαιριών, ενώ το 2008 στο Διαπολιτισμικό Διάλογο.
Στη διάρκεια της χρόνιας συζητήθηκαν διάφορες πτυχές της συγκεκριμένης θεματικής Ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών, πολυγλωσσία και ο νέος ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο τρίτος αποτέλεσε την τελευταία θεματική συζήτηση της χρόνιας την περασμένη εβδομάδα.

«Μόνο μια καλύτερη εκπαίδευση των μέσων μπορεί να βοηθήσει το κοινό να ξεχωρίσει την ποιοτική πληροφορία από την υπόλοιπη. Ειδικά σε περιόδους ενδυνάμωσης εθνικιστικών και ρατσιστικών τάσεων», τονίζει η Christa Pets, εκπρόσωπος στο Ευρώ- κοινοβουλίου.
Το Ευρώ- κοινοβούλιο επεξεργάστηκε μια έκθεση για την σημασία της πρόσβασης των Ευρωπαίων πολιτών στα νέα και παλιά μέσα, και την δυνατότητα παραγωγής περιεχομένου.
Έγγραψε σχετικά: christideli

One thought on “Περί διαλόγου γενικώς, διαπολιτισμικού ειδικώς”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *