Περί φιλίας

Μετά από απότομη συμπεριφορά του ένος προς τον άλλον.

Φίλος Α: Είσαι άδικος…τρόμερα. Όταν συναντάς αντιστάσεις την κάνεις. Αρχίζεις να μη φέρεσαι σαν ισος προς ίσον απέναντι μου. Πότε θα μου κόψεις τελικά την καλημέρα για για ποιον θα την πληρώσω σε σένα?

Φίλος Β: Έχεις δίκιο. Ήμουν εκνευρισμένος (όχι με εσένα) και φέρθηκα σαν μαλάκας. Συγνώμη, ειλικρινά…

Το θέμα δεν είναι να έχει ένας δίκιο ή άδικο. Είναι πολύ σπάνιο να σε δέχεται ο όπως είσαι, να εκτιμά αυτό που είσαι. Οι πραγματικοί φίλοι είναι κάτι πολύ πολύ σπάνιο και ιερό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *