Ένας άνθρωπος για ένα σκοπό

Όχι ότι το banner θα αλλάξει την κατάσταση. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι χάνετε μια ανθρωπίνη ζωή άδικα όχι από μια φυσική καταστροφή ή πόλεμο αλλά από απλή αδιαφορία για την χάρη τον όποιων συμφερόντων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *