Γλυκανάλατα ρεμάλια

Φήμες, πισώπλατα…σιγά μην γίνουν και κατάματα. Δήθεν ευγένεια.

Η ευγένεια, ρεμάλια, δεν είναι γλυκανάλατο μιαούρισμα, είναι στάση ζωής.

Πραγματική ευγένεια είναι και ανθρωπιά.

Α-Ν-Θ-Ρ-Ω-Π-Ι-Α.

Μου την δίνουν τα δήθεν.

Αφού την δουλίτσα σας να κάμνετε θέτε.

Aφήστε την ευγένεια στην άκρη.

Picture only alice via Flickr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *