Κατοικό-statement

Οι σωστή ανατροφή μου, μου επιβάλλει να σας γράψω μετά την αυτό-παρουσίαση του Κάτοικου, δηλαδή εμού, τι θα κάνω σε τούτα εδώ τα μέρη.

Όπως είπαμε, εδώ γράφω και περιγράφω ότι βλέπω στα εξωτερικά και εσωτερικά του ταπεινού τούτου Πύργου, εις το μπλόγκιον. Άρα «Παρατηρήσεις, Σκέψεις, Στιγμές – Αυστηρώς προσωπικά».

Με άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε:

Το τι βλέπω γύρω μου

  • Καλλιτεχνικές ανησυχίες (ναι, έχουμε και από δαύτες μπόλικες)
  • Φιλοσοφίες με αμπέλι (άρα αμπελοφιλοσοφίες) ή άνευ (σκέτο φιλοσοφείν)
  • Πολιτικάντικα σχόλια (έχομεν και ένα ενδιαφέρον στην πολιτική)
  • Κοινωνικός σχολιασμός (ούχι κοτσομπολιό αλλά ένα αλατοπίπερο θα το έχει)
  • Παλιότερα σας τα λέγαμε στο παλιό μας σπίτι αλλά μετακομίσαμε.

Για πιο σοβαρές τοποθετήσεις, παρακαλώ απευθυνθείτε στο ThirdEye’s Home και ας είναι σε μπέτα (beta) και ίσως ακόμα στα μπετά), και πάντα θα το βλέπω έτσι μέχρι να σταματήσω να βαράω τα πλήκτρα και να γεμίζω την οθόνη ή να χρωματίζω με μολύβι ή μελάνι το χαρτί γράφοντας.

Τα σέβη μου 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *